Обобщени данни за моите предикции по месеци

Посочените данни са коректни и ненагласени, просто SoccerBettingExpert е една много добра програма за генериране на футболни прогнози, като обаче самите прогнози, които се предлагат за продаване минават и през моята персонална оценка!

Януари 20201 год.

 • Общо генерирани предикции за месеца - 42
 • Успешни предикции - 71.63%
 • Max Odds - 2.97; Min Odds - 1.24
 • Total turnover - 423 euros
 • Maximum wining 29.75 euros; Average wining - 9.35 euros
 • YELD - 31.27%
 • ROI - 16%

Февруари 2021 год.

 • Общо генерирани предикции за месеца - 39
 • Успешни предикции - 70.29%
 • Max Odds - 3.13; Min Odds - 1.22
 • Total turnover - 394 euros
 • Maximum wining 30.15 euros; Average wining - 10.05 euros
 • YELD - 30.91%
 • ROI - 17%

Бетинг порфолиото за Февруари 2021 е показано по-долу

Beting portfolio for February 2021

Пояснения

 • Размерът на залога се определя на базата на 100 налични евра в банкрола!
 • ROI = възвращаемост на инвестицията
 • YELD = доходоносност на инвестицията