[Company Logo Image]

Home Up Feedback Contents Search

League's tracker                                                 Free  every day  accurate soccer's predictions >>>         
 

 

[Product Image]
 

Файлът представлява чудесен инструмент, чрез който можете да следите прогреса на вашият успех в областта  на залаганията. Този статистически инструмент Ви позволява да следите Вашите залози по различни показатели и така да добиете комплексна представа относно това какво реално правите. Както сами виждате анализа е както по време, така и по видове спорт и видове залози. Спестявайки ви излишни, напразно изхарчени средства, този вид информация ще оптимизира цялостната Ви дейност в областта на спортните залози.

Ключови ползи

  • Уникално създаден статистически подход
  • Разумна цена
  • Флексибелен статистически инструмент, който освен всичко гореизброено Ви дава предложения за размера на Вашите залози съчетана с анаиз на направените от програмата предложения

Цена

Описание Брой # Цена

League's tracker

Брой-1 19

 

 

Last modified: 08/29/20