SoccerBettingExpert forecaster

Въобще няма да хваля направеното от мен, просто ще оставя на Вас да прецените дали ви върши работа или не като оставя фактите да говорят сами, но преди това трябва да Ви дам малко инфо, за да можете да оцените нещата правилно. Не продавам обаче софтуерът си, но мога да Ви предложа порфолио от избрани предикции, като примери на минали предикции и сътоветните анализационни параметри ще намерите в раздел "Календар". Предикциите са на уикенд основа предимно и абонаментът за тях струва 100 евра/месечно, респ.25 евра/седмично.                                                           Предлагат се прогнози предимно от елитни шампионати. Аз също залагам не а мачлетата, които предлагам на вашето внимание!                                                                                                                                                                                                                                     Това е предложение само за сериозни играчи!

Есенциални параметри за обективен анализ на една система за прогнози

Минимален брой генерирани предикции, за да е достоверен анализа Ви

Принципно са необходими поне 100 генерирани предикции, за да се оцени дали не се касае за случайно налучкани резултати тоест дали данните са достоверни, тук съм си играл да направя както сами виждате над 200 предикции...Сами виждате, че средният % успеваемост на моята програма е малко под 70%, което си е добре...!?! На практика %-тът познаваемост се движи различно за отделните шампионати, но тестовете ми показаха, че дори при 35% познаваемост системата не позволява съществени загуби на банкрола Ви. Сумаризирано познаваемостта средно е около 60%.

T-score & P-value при оценката на предикционната сила на една програма - най-достоверните индикатори

T-socre - колкото е по-висок този коефициент, толкова е по-вероятно получените от програмата резултати да НЕ СА последствие от игра на случайният шанс! SoccerBettingExpert в даденият пример има T-score от 2.447, което е чудесно постижение доста над средното за останалите предикционни програми по света.
P-value - чрез този показател оценяме от своят страна дали получениет предикционен % не е случайно генериран по различни причини и тук зависимостта е обратнопропорционална на T-score тоест колкото по ниска е стойността на този показател, толкова по вероятно е да се касае за реално работеща предикционна система и получени НЕСЛУЧАЙНИ ПРОГНОЗНИ РЕЗУЛТАТИ. Нормалният показател варира между 0.5 и 0, показател от 0.5 отразява средна вероятност да се касае за случайни съвпадения, а в нашият пример този покозател при SoccerBettingExpert e 0.008!

Archie score при прогнозирането на футболните мачове или дали Съдбата няма пръст при прогнозирането

Archie score определя в %-ти вероятността предлаганите на клиентите резултати да са плод на случайността, като нашият резултато от 4.3 отразява около 4% вероятност резултатите да са просто игра на шанса. Резултат от 0.3 отразява например 58% вероятност даваните на клиентите резултати да са случайно налучкани прогнози, а резултат от 1.5 отразява 22% вероятност за наличие на случайност при прогнозирането.

SoccerBettingExpert Evidence for predictable power

 

Odds Wizard или "Магьосникът на неравенствата"

Позволих си да направя симултантен обективен анализ на една уважавана от мен програма за футболни прогози, а именно OddsWizard, но получените данни, които сами виждате по-долу бяха толкова разочароващи за мен, че се отказах да довърша описването на поне 100-тина тяхни предикции, Archie score бе позорните 0.7, което бе абсолютно неочаквано от мен ! Бях ужасно разочарован !

Odds Wizard

 

GoWin the soccer's forecaster

GoWin the soccer's forecaster
Единственият ми коментар за "труда" на групата германски математици е: "Господи ела и си прибери версиите..." Две години бях техен абонат платих една торба с кинти и още в началото видях, че МАНИПУЛИРАТ РЕЗУЛТАТИТЕ СИ СЪС ЗАДНА ДАТА, ЗА ДА ПОКАЖАТ НЕВЕРОЯТЕН % ВЕРНИ ПРЕДИКЦИИ, което е абсолютно непочтено. Ако има балами да се вързват, аз вече